പാപം

അജിതന്‍ ചിറ്റാട്ടുകര 
കൊന്ന പാപം 
തിന്നാല്‍ തീരുമെന്നാണ്
നിങ്ങളെന്നെ ന്യായം പഠിപ്പിച്ചത് 

പ്രാവിനെ വെടി വെച്ചിടുമ്പോള്‍
അതിന്റെ
ചോരയും ,പിടച്ചിലും കണ്ട്
ഞാന്‍ ബുദ്ധനായില്ല
വാത്മീകിയായില്ല

അതിനെ പൊരിച്ചു തിന്നാണ്
ഞാനന്ന്
കുമ്പസാര കൂടിനോട് സന്ധിയായത് 

മാനിനെ കെണി വെച്ച് പിടിച്ച്
ഇറച്ചിയാക്കി
വേവിച്ചു തിന്നുമ്പോള്‍
ശേഷം പാപം
അമേധ്യമായൊടുങ്ങുന്നത് കണ്ട്
ഞാന്‍
സമാധാനം കൊണ്ടു

എന്നാല്‍
കൊന്നിട്ടും കൊന്നിട്ടും
ചങ്ങാതിയെ മാത്രം
തിന്നാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ
എന്നുള്ളതാണെന്റെ സങ്കടം 

ഇത്രകാലം
ചുമലില്‍ കയ്യിട്ടു നടന്ന്
എന്തിനായിരുന്നു നീ എന്നെ
തിന്നു തീര്‍ത്തത്
എന്ന അവന്റെ
അനക്കമറ്റ കണ്ണുകളുടെ ചോദ്യമാണ്
ഇന്നും എന്നെ
ജീവപര്യന്തം തടവിനു വിധിക്കുന്നത് .

No comments: