ഡിസംബറില്‍ ..

പവിത്രന്‍ തീകുനി 
നിന്നെ നഷ്ട്ടപെട്ട ഡിസംബറില്‍ നിന്നും 
എന്നെ ഞാന്‍ കീറി കളഞ്ഞു 
മുറിഞ്ഞു മാറിയ പ്രണയത്തിന്
മരണത്തിന്റെ മരണമെന്ന് പേരിട്ടു 

ചേരാതെ പോയ ചേര്‍ച്ച 
ചില്ലു ഗ്ളാസ്സില്‍ നുരഞ്ഞു പൊന്തി 
വെന്തു നേരിയ ഉണ്മ 
നെഞ്ചിലെ ഉറവകളില്‍ മുട്ടി 

മഞ്ഞു മണക്കുന്ന ഭ്രാന്തിലേക്ക് 
മെല്ലെ ഞാന്‍ നടന്നു പോയി 
വീടും ,നാടും ,മനസ്സും 
എന്റെ വിലാസത്തില്‍ നിന്ന് കാണാതായി 

എങ്കിലുമൊരുറപ്പില്‍ ,
ഇപ്പോഴും ഞാന്‍ തറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നു .

No comments: